BS CKI Nguyễn Đình Phương Thảo

Bác sĩ chuyên khoa Nhi

Đặt lịch khám

2010 - 2018: Bác sĩ Khoa Nhi tại Bệnh Viện Quận Thủ Đức

2019 đến nay: Bác sĩ chuyên khoa Nhi tại Phòng khám Hữu Nghị

BS Đỗ Văn Công

Bác Sĩ Chuyên Khoa Ngoại

Đặt lịch khám

BS CKII Lê Thị Minh Châu

Acting CMO cum Head of IMBOD

Đặt lịch khám

Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng quát

1989 - 2014: Bác sĩ Bệnh Viện 30/04

2014 - Nay: Bác sĩ Nội tổng quát tại Phòng khám Hữu Nghị - Gò Vấp

BS CKI Lê Phước Pha

Bác Sĩ Chấn Thương Chỉnh Hình

Đặt lịch khám

1998 - 2004: Làm việc tại khoa Chấn Thương Chỉnh Hình - BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

2004 - 2005: Tu nghiệp Hoa Kỳ về đau cột sống

2005 - 2013: Làm việc tại khoa Chấn Thương Chỉnh Hình - Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn - Tân Bình

2013 - 2017: Làm việc khoa Chấn Thương Chỉnh Hình - BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

2017 - 2018: Phó giám đốc BV Đa Khoa Tâm Trí - Quận 12

2018- Nay: Làm việc tại Khoa Ngoại Tổng Quát - PK Hữu Nghị - Gò Vấp

BS CKI Trần Quang Thanh Hùng

Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tổng quát

Đặt lịch khám

2009 - 2014: Bác sĩ phòng khám Nội tổng quát - BV Quận Gò Vấp

2014 - 2017: Bác sĩ phòng khám theo yêu cầu - BV Quận Phú Nhuận

2018 đến nay: Bác sĩ Nội tổng quát Phòng khám Hữu Nghị