Tháng 7/2019: số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh tăng | Phòng Khám đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị - Thành viên Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ
Quay lại

Tháng 7/2019: số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh tăng

04-08-2019

Số lượt khám bệnh tại các bệnh viện đã bắt đầu tăng vào 6 tháng cuối năm, tương ứng số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng của người bệnh cũng tăng so với tháng trước, mặc dù có giảm nếu so với cùng kỳ.

Phần mềm tổng hợp và phân tích dữ liệu khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa khám bệnh của các bệnh viện công lập cho thấy trong tháng 7/2019 có tổng cộng 3.693 lượt phản ánh, tăng 27% so với tháng 6/2019 (2.914 lượt), mô hình phân bố không thay đổi, nhưng cần lưu ý hơn ở các nội dung có khuynh hướng tăng cao: an ninh, trật tự bệnh viện (tăng 49%); dịch vụ tiện ích phục vụ người bệnh (tăng 44%); thông tin hướng dẫn cho người bệnh tăng (41%).

 

So với cùng kỳ (năm 2018), tổng số lượt không hài lòng giảm 24% (4.842 lượt), mô hình phân bố các nội dung phản ánh không hài lòng không thay đổi, số lượt ý kiến không hài lòng có biến động giảm rõ nhất ở các nội dung sau: thời gian chờ xét nghiệm (giảm 31%); thái độ ứng xử, giao tiếp của nhân viên bệnh viện (giảm 29%); khâu làm thủ tục đăng ký khám (giảm 28%).

http://file.medinet.gov.vn/UploadImages/soytehcm/2019_8/04/image003_4820196.png

Số lượt không hài lòng tháng 7/2019

http://file.medinet.gov.vn/UploadImages/soytehcm/2019_8/04/image005_4820196.png

Số lượt không hài lòng tháng 6/2019

http://file.medinet.gov.vn/UploadImages/soytehcm/2019_8/04/image007_4820196.png

Số lượt không hài lòng tháng 7/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Tháng 7/2019 có số lượt khám tăng cao ở tất cả các bệnh viện và tương ứng là số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng của người bệnh cũng tăng, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện tập trung rà soát và có phương án cải tiến những vấn đề được người bệnh phản ánh ý kiến không hài lòng trong cung ứng dịch vụ tại khoa khám bệnh của đơn vị mình. Bên cạnh tiếp tục cải tiến các nội dung có phân bố số lượt không hài lòng cao, lãnh đạo các bệnh viện cần lưu ý tăng cường công tác an ninh trật tự tại bệnh viện, cung cấp dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu người bệnh, thông tin hướng dẫn cho người bệnh.

SỞ Y TẾ TP.HCM