Tháng 5/2019: số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tại các bệnh viện công lập tăng | Phòng Khám đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị - Thành viên Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ
Quay lại

Tháng 5/2019: số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tại các bệnh viện công lập tăng

06-06-2019

Phần mềm tổng hợp và phân tích dữ liệu khảo sát không hài lòng tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố trong tháng 5/2019 cho thấy: số lượt phản ánh không hài lòng giảm so với cùng kỳ nhưng tăng so với tháng trước. Cụ thể có 3.128 lượt phản ánh trong tháng 5/2019 tăng 27% so với tháng 4/2019 (2.460 lượt), giảm 31% so với cùng kỳ năm 2018 (4.541 lượt).

Phân bố các nội dung phản ánh không hài lòng theo chiều hướng tăng đáng chú ý là: (a) dịch vụ tiện ích phục vụ người bệnh (tăng 42%), (b) khâu làm thủ tục đăng ký khám (tăng 40%), (c) chăm sóc người bệnh của điều dưỡng (tăng 36%), (d) nhà vệ sinh phục vụ người bệnh của bệnh viện (tăng 33%).

http://file.medinet.gov.vn/UploadImages/soytehcm/2019_6/06/image003_6620198.png

Số lượt không hài lòng tháng 5/2019

http://file.medinet.gov.vn/UploadImages/soytehcm/2019_6/06/image005_6620198.png

Số lượt không hài lòng tháng 4/2019

http://file.medinet.gov.vn/UploadImages/soytehcm/2019_6/06/image007_6620198.png

Số lượt không hài lòng tháng 5/2018

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện tập trung rà soát và củng cố những vấn đề được người bệnh quan tâm và phản ánh trong tháng 5/2019, nhất là tiếp tục cải tiến khâu làm thủ tục đăng ký khám, các dịch vụ tiện ích phục vụ người bệnh tại khu khám bệnh, nâng cấp nhà vệ sinh khu vực ngoại trú, và công tác hướng dẫn, chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại các phòng khám.

 

Dự kiến trong tháng 6/2019, Sở Y tế sẽ giao ban các trưởng phòng quản lý chất lượng bệnh viện, đề nghị các trưởng phòng quản lý chất lượng chuẩn bị báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng của bệnh viện xuất phát từ ý kiến không hài lòng của người bệnh.

SỞ Y TẾ TP.HCM