Tháng 4/2019: số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng của người bệnh giảm nhẹ so với tháng trước nhưng cao hơn so với cùng kỳ | Phòng Khám đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị - Thành viên Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ
Quay lại

Tháng 4/2019: số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng của người bệnh giảm nhẹ so với tháng trước nhưng cao hơn so với cùng kỳ

03-05-2019

Mô hình phân bố các nội dung ý kiến phản ánh không có thay đổi lớn, ngoại trừ khâu làm thủ tục khám bảo hiểm y tế có cải thiện rõ, giảm 27%.

http://file.medinet.gov.vn/UploadImages/soytehcm/2019_5/03/hinh-ks-2_3520196.png

Số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tháng 4/2019

http://file.medinet.gov.vn/UploadImages/soytehcm/2019_5/03/hinh-ks-3_3520196.png

Số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tháng 3/2019

http://file.medinet.gov.vn/UploadImages/soytehcm/2019_5/03/hinh-ks-4_3520196.png

Số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tháng 4/2018

Vừa qua, Sở Y tế đã giới thiệu phiếu khảo sát trải nghiệm người bệnh nội trú, đề nghị Phòng/Tổ quản lý chất lượng của các bệnh viện tiếp tục duy trì hoạt động của ki-ốt khảo sát ý kiến không hài lòng của người bệnh ngoại trú, đồng thời triển khai hoạt động khảo sát trải nghiệm người bệnh nội trú. Đây là 2 kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo các bệnh viện biết được ý kiến không hài lòng của người bệnh ở khu vực Khoa Khám bệnh và những trải nghiệm chưa tốt hoặc theo chiều hướng tiêu cực của người bệnh ở khu vực nội trú, từ đó chủ động có giải pháp cải tiến hoặc khắc phục, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

SỞ Y TẾ TP.HCM