Ban giám đốc

BS CKII Lê Thị Minh Châu

Acting CMO cum Head of IMBOD

Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng quát

1989 - 2014: Bác sĩ Bệnh Viện 30/04

2014 - Nay: Bác sĩ Nội tổng quát tại Phòng khám Hữu Nghị - Gò Vấp