• Nguyễn Tuấn

    CEO

  • BS Đỗ Văn Công

    Bác Sĩ Chuyên Khoa Ngoại

  • BS CKII Lê Thị Minh Châu

    Acting CMO cum Head of IMBOD