BS CKI Lê Phước Pha

Bác Sĩ Chấn Thương Chỉnh Hình

1998 - 2004: Làm việc tại khoa Chấn Thương Chỉnh Hình - BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

2004 - 2005: Tu nghiệp Hoa Kỳ về đau cột sống

2005 - 2013: Làm việc tại khoa Chấn Thương Chỉnh Hình - Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn - Tân Bình

2013 - 2017: Làm việc khoa Chấn Thương Chỉnh Hình - BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

2017 - 2018: Phó giám đốc BV Đa Khoa Tâm Trí - Quận 12

2018- Nay: Làm việc tại Khoa Ngoại Tổng Quát - PK Hữu Nghị - Gò Vấp

BS Đỗ Văn Công

Bác Sĩ Chuyên Khoa Ngoại

Tin tức chuyên khoa