Bộ Y tế chính thức cho phép thí điểm thành lập phòng khám vệ tinh của một số bệnh viện quận, huyện, bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương đặt tại trạm y tế xã, phường, khu dân cư | Phòng Khám đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị - Thành viên Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ
Quay lại

Bộ Y tế chính thức cho phép thí điểm thành lập phòng khám vệ tinh của một số bệnh viện quận, huyện, bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương đặt tại trạm y tế xã, phường, khu dân cư

16-05-2019

Ngày 08/05/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019 - 2025”. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các bệnh viện tuyến trung ương, các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và tương đương căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện Đề án này.

 

Mục tiêu chung:

- Nâng cao chất lượng chuyên môn tại y tế xã, phường tạo tiền đề cho việc tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và trước khi vào bệnh viện.

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường. Đảm bảo đến năm 2020: ít nhất 90% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; Đến năm 2025: 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; Giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Mục tiêu cụ thể:

a) Trước mắt tập trung đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật cấp bách để bổ sung danh mục kỹ thuật, phạm vi hoạt động chuyên môn cho người hành nghề tại các trạm y tế xã, phường, ưu tiên quản lý bệnh không lây nhiễm.

b) Xây dựng mạng lưới trạm y tế xã, phường tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao từ bệnh viện tuyến trên về khám, chữa bệnh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao chất lượng.

c) Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, đề chương chuyển giao kỹ thuật của danh mục kỹ thuật, gói kỹ thuật thuộc các chuyên khoa, chuyên ngành có người bệnh khám, chữa bệnh ở tuyến xã, phường. Tổ chức các khóa đào tạo tại chỗ hoặc đào tạo từ xa sử dụng Telemedicin hoặc e-learning nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh, quản lý như kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh.... Đào tạo TOT cho các bệnh viện tuyến dưới.

d) Hoàn thiện cơ chế tài chính, danh mục trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao... để phục vụ công tác chuyển giao kỹ thuật đạt hiệu quả.

đ) Thí điểm thành lập phòng khám vệ tinh của một số bệnh viện quận, huyện, bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương đặt tại trạm y tế xã, phường, khu dân cư đông.

Nguyên tắc chuyển giao kỹ thuật:

a) Cử cán bộ chuyên môn hoặc kíp cán bộ chuyên môn (gọi tắt là cán bộ đi chuyển giao) từ bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến trên, Trung tâm y tế huyện (sau đây gọt tắt là bệnh viện tuyến trên) xuống đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường. Thời gian cử cán bộ đi đào tạo chuyển giao kỹ thuật theo Đề án, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Một bệnh viện tuyến trên có thể cử cán bộ giúp đỡ nhiều trạm y tế xã, phường. Ngược lại, một trạm y tế xã, phường có thể nhận cán bộ của nhiều bệnh viện tuyến trên về chuyển giao.

c) Thời gian thực hiện đề án giai đoạn 2019-2025

Trách nhiệm của các Sở Y tế:

- Lập danh sách các Trung tâm y tế có trạm y tế xã, phường cần tiếp nhận cán bộ đi chuyển giao từ các bệnh viện tuyến trên.

- Giao nhiệm vụ một số trạm y tế xã, phường đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

- Thẩm định, phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường khi có cán bộ tuyến trên xuống khám bệnh, chữa bệnh

- Bố trí nhân lực tại các trạm y tế xã, phường đảm bảo việc tiếp nhận chuyên môn, đào tạo từ các cán bộ bệnh viện tuyến trên.

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu từ 5.000-10.000 tại mỗi cơ sở trạm y tế xã, phường.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

- Chỉ đạo việc cung ứng thuốc đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế về danh mục thuốc được BHYT thanh toán tại tuyến xã.

- Chỉ đạo việc thanh quyết toán Bảo hiểm y tế thuận lợi.

Trách nhiệm của các Trung tâm Y tế tuyến quận, huyện:

- Đề xuất yêu cầu sát với thực tế, báo cáo Sở Y tế để các bệnh viện tuyến trên đáp ứng hiệu quả các yêu cầu đề ra (về chất lượng cán bộ đến đào tạo, chuyển giao kỹ thuật) trên cơ sở có tham khảo kết quả công tác chỉ đạo tuyến trước đây.

- Thống nhất với các bệnh viện tuyến trên kế hoạch về số lượng cán bộ, chuyên khoa, thời gian và các nội dung liên quan sau đó báo cáo Bộ Y tế.

Nội dung chi tiết của Đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế xã, phường giai đoạn 2019 - 2025” (File đính kèm)

SỞ Y TẾ TP.HCM