Bình chọn giải thưởng chất lượng của Ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2019 chuyên đề “Y tế thông minh” | Phòng Khám đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị - Thành viên Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ